2 października 2013

Bóg ukryty, medytacje o całunie - Carlo Maria Martini SJ

WYDAWNICTWO: WAM

Całun Turyński jest bardzo ważnym symbolem dla chrześcijan, kwestia jego autentyczności nie jest kwestią naukową, lecz kwestią wiary. Z punktu widzenia chrześcijan nie jest istotna autentyczność Całunu, ponieważ stwierdzenie lub zanegowanie jego prawdziwości, nie zmienia niczego w jego symbolice.

Carlo Maria Martini arcybiskup Mediolanu, włoski jezuita, profesor Wydziału Teologicznego w Chieri, stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego żadne artystyczne przedstawienie męki Chrystusa, nie wywiera na wiernych tak wielkiego wrażenia, jak Całun. 
Punktem wyjścia dla rozważań autora jest werset z Księgi Izajasza

Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela Zbawco!
(45,15)
 Słowa te, są rozpatrywane przez autora w bardzo szerokim sensie, który (niestety) chwilami może się okazać niezrozumiały dla zwykłego czytelnika. Autor wiele miejsca poświęca zagadnieniu Boga ukrytego, tajemnicy. Bóg ukryty - czyli Bóg, który działa również w ludzkich nieszczęściach i porażkach, ukazując w tym swoje miłosierdzie i przebaczenie dla człowieka.

Jezus proponuje z krzyża inny, pozytywny typ człowieczeństwa: jest to człowieczeństwo tego, kto swoim życiem dąży do osiągnięcia szczęśliwości cichych i czyniących pokój, kto zgadza się nieść codzienny krzyż ze swoim Panem. Jest to propozycja całkowitej przemiany mentalności, która może wymagać stawienia czoła przeciwnościom i prześladowaniom.
...pisze Martini na 44 stronie. To wręcz zadziwiające, że tak krótka lektura, zawiera tak wiele głębokich przemyśleń, które z kolei mogą naprowadzić człowieka na cały szereg innych, nowych pytań. Myślę, że książka Carlo Maria Martini należy do tych pozycji, które ubogacają wnętrze czytelnika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.