9 stycznia 2015

Historia Filozofii Polskiej - Jan Skoczyński, Jan Woleński

Wydawnictwo: WAM
Strony: 568
Kategoria: Filozofia, podręczniki
Ocena: 10/10

Wszystkie podręczniki WAMu oceniam jako niezwykle przydatne podczas studiów. Tym razem również nie odstąpię od tej reguły. W podręcznikach filozoficznych mojej ocenie podlega przede wszystkim forma. Jestem studentką III roku studiów licencjackich na filozofii, nie posiadam kompetencji do tego, aby móc rzetelnie oceniać treść takich podręczników. Niemniej jednak, korzystam z książek WAMu regularnie. Wszystkie, które przyszło mi recenzować okazały się pomocne przy pogłębianiu wiedzy i nauce do egzaminów.

Na studiach realizuję jako jeden z przedmiotów historię filozofii polskiej, zatem i tym razem podręcznik WAMu okazał się dla mnie pomocny.

Książka w doskonały sposób syntetyzuje zagadnienia z historii filozofii polskiej. Pomaga postrzegać historię polskiej myśli filozoficznej jako pewną całość, śledząc przy tym poszczególne stadia jej rozwoju.

Historia filozofii polskiej, rozpoczyna się w książce od okresu średniowiecza, a więc od początków historii Polski. Jednakże okres ten pełni raczej funkcję wprowadzenia do historii filozofii polskiej. Za jej właściwy, początkowy etap uznaje się powołanie Akademii Krakowskiej w 1346 roku oraz jej przemianę w Uniwersytet w roku 1400. 

Niezwykle ważny jest również fakt, że autorzy książki poświęcili więcej miejsca dla czołowych postaci polskiej filozofii, takich jak Kazimierz Twardowski. Do dyspozycji czytelnika zostały dodane biogramy polskich filozofów, które pomagają zorientować się w ich myśli, prześledzić życiorysy.

"Historia Filozofii Polskiej" kończy się w połowie wieku XX, co daje czytelnikowi możliwość zrozumienia w jakich warunkach, w jakiej tradycji, przyszło filozofować polskim filozofom współczesnym.


Polecam "Historię Filozofii Polskiej" jako zbiór niezwykle bogaty, zawierający w sobie ogólną historię idei (myśl polityczna, ekonomiczna, historyczna, różne ideologie i doktryny polityczne). 
Jest to niezwykle interesująca pozycja dla studentów, ale także dla zainteresowanych historią polskiej myśli filozoficznej, którzy poszukują syntetycznego ujęcia polskiego dorobku filozoficznego. Choć nie znajdziemy w książce szczegółowych analiz, może ona stanowić wspaniałą inspirację do głębszych badań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.