12 września 2015

Jurgen Holtkamp: Co ogłupia nasze dzieci?


Kolejny raz w moje ręce trafiła książka napisana w duchu Neila Postmana. Jurgen Holtkamp, podobnie jak Postman, krytykuje media, ale koncentruje się przede wszystkim na wpływie, jakie wywierają one na najmłodszych odbiorców.

Autor skupił się między innymi na takich zagadnieniach jak: dorastanie w medialnym społeczeństwie, seks i przemoc w mediach, uzależnienia od telefonów komórkowych oraz aktywność na portalach społecznościowych.

Krytyka mediów, przeprowadzona przez Holtkampa w dużej mierze oparta jest o te same prawidła, co krytyka Postmana. Choć autor książki "Co ogłupia nasze dzieci?" oparł się na w miarę aktualnych badaniach empirycznych, jego tezy wydają mi się mniej uniwersalne, niż tezy jego poprzednika.

Podczas lektury, nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że ksiażka Holtkampa ma przede wszystkim uwrażliwić czytelnika na problem uzależnienia od nowych mediów. Bardziej wnikliwym czytelnikom, polecałabym książki amerykańskiego filozofa, Neila Postmana, albo książkę "Kultura jest ważna" brytyjeskiego filozofa, Rogera Scrutona.

Niemniej jednak warto przeczytać książkę Jurgena Holtkampa, choćby po to, żeby zobaczyć jak zmienił się świat w ciągu ostatnich kilku lat. Pewne spostrzeżenia zawarte w książce, są już dziś nieaktualne, a nowe media bardzo się zmieniły od czasu, kiedy książka została wydana.

 Hoo... Hoo... Hashtag: #społeczne #coOgłupiaNaszeDzieci #JurgenHoltkamp #Salwator #Holtkamp #NoweMedia #uzależnienia #Internet #Komputery #Telefon #wirtualniPrzysjaciele #SecondLife #ZakupyOnline #komunikatory #SieciSpołecznościowe #dzieci #wychowanie #problemy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.